Atomens uppbyggnad

Hur påverkas människan av magneter?

För att förstå det måste vi först titta på lite grundläggande fysik. Atomen räknas som all materias minsta beståndsdel. Den är således också den mänskliga kroppens minsta beståndsdel.

En atom består av tre olika partiklar; protoner, neutroner och elektroner.

Protonerna är positivt laddade (+).
Neutronerna är neutrala ( ).
Elektronerna är negativt laddade (-).

En mycket förenklad bild av en atom kan se ut så här:

 

 

 

 

 

Protoner och neutroner är placerade i mitten på atomen i en kärna. Elektronerna cirklar runt kärnan i olika ”skal”. Nedan ser ni en bild av en kalciumatom.

 

 

 

 

 

 

 

En atom i balans har lika många protoner och elektroner och är neutralt laddad. + och – tar ut varandra. Inom en atom i balans bildar elektronerna par (som på bilden ovan) och i varje par spinner elektronerna år varsitt håll, antiparallellt.

Av olika orsaker händer det att en atom tappar elektroner i sitt yttre skal och hela atomen kommer då i obalans och blir positivt laddad. När det saknas elektroner i det yttre skalet börjar de kvarvarande, oparade elektronerna spinna slumpmässigt.

Fortsättning följer.

 

Övre bilden hämtad från Wikimedia Commons.